Poparcie partii politycznych

Sondaż:

całkowita wielkość próby: N=

podstawa analizy: N=

szacowana frekwencja: