Poparcie partii politycznych

Sondaż:

podstawa analizy: N=

szacowana frekwencja: