Sondaże okołowyborcze - 24/08/2015

 • Czy pójdziemy na referendum 6 września?

  6 września odbędzie się referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, sposobu finansowania partii politycznych oraz zasad rozstrzygania wątpliwości podatkowych. Proszę powiedzieć czy weźmie Pan (i) udział w tym referendum?
  • Na pewno wezmę udział
  • Raczej wezmę udział
  • Raczej nie wezmę udziału
  • Na pewno nie wezmę udziału
  • Jeszcze nie wiem\trudno powiedzieć
 • Jednomandatowe okręgi wyborcze

  Czy jest Pan(i) za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Tak
  • Nie
  • Oddam nieważny głos\nie odpowiem na to pytanie
  • Jeszcze nie wiem\nie zdecydowałem
 • Finansowanie partii politycznych

  Czy jest Pan(i) za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
  • Tak
  • Nie
  • Oddam nieważny głos\nie odpowiem na to pytanie
  • Jeszcze nie wiem\nie zdecydowałem
 • Rozstrzyganie wątpliwości podatkowych

  Czy jest Pan(i) za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
  • Tak
  • Nie
  • Oddam nieważny głos\nie odpowiem na to pytanie
  • Jeszcze nie wiem\nie zdecydowałem