Sondaż okołowyborczy - 17/12/2011

  • Nastroje związane z nadchodzącym kryzysem

    Czego obawia się Pan(i) najbardziej w związku z kryzysem gospodarczym i finansowym na świecie?
    • Podwyżek cen
    • Obniżenia poziomu życia
    • Utraty pracy
    • Zmniejszenia zarobków
    • Ograniczenia codziennych wydatków
    • Problemów ze spłatą kredytu
    • Konieczności skrócenia \ zrezygnowania z urlopu
    • Żadne z powyższych \ Kryzys nie dotknie mnie w znaczący sposób
  • Michał Kluczek

    Nastroje związane z nadchodzącym kryzysem

    W związku z obecnym kryzysem finansowym i gospodarczym na świecie, Polacy najbardziej obawiają się podwyżek cen (74%), obniżenia poziomu życia (55%) oraz utraty pracy (41%). Warto zauważyć, że kiedy w 2008 roku na rynki światowe dotarła pierwsza fala kryzysu, nastroje Polaków były nieco lepsze. Wówczas zadaliśmy identyczne pytanie, z którego wynikało, że podwyżek cen obawia się 60% badanych, a perspektywa obniżenia poziomu życia budzi niepokój wśród 40% respondentów.

    Wydaje się, że duża tutaj zasługa rządu, który 3 lata temu uspokajał informacjami o dobrej koniunkturze gospodarczej w naszym kraju (w Europie tylko Polska i Cypr notowały w tym okresie wzrost PKB), podczas gdy w tym roku, Premier, podczas swojego expose zapowiedział m.in. podwyższenie wieku emerytalnego czy zwiększenie składki rentowej.