Sondaż okołowyborczy - 16/03/2012

 • Finansowanie kościoła

  Proszę powiedzieć czy był(a)by Pan(i) gotów(owa) przeznaczać 0,3% [trzy dziesiąte procenta] swojego podatku na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego??
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
  • Nie wiem \ trudno powiedzieć
 • Michał Kluczek

  Finansowanie kościoła

  Mieszane odczucia wywołała propozycja rządowa, zgłoszona podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, która przewiduje możliwość przekazania przez obywateli 0,3% podatku na "misję publiczną Kościołów i związków wyznaniowych".

  59% ankietowanych, zapytanych o chęć przeznaczenia części swojego podatku na ten cel, odpowiedziało, że nie zamierza w ten sposób wspomagać kościołów i związków wyznaniowych. Warto podkreślić, że aż co trzeci badany zdecydowanie nie skorzystałby z takiej możliwości.

  Z drugiej strony 38% respondentów powiedziało, że przekazałoby tę część swojego podatku na  kościół lub związek wyznaniowy. Łącznie 16% badanych zdecydowanie skorzystałoby z tej opcji.

  Wydaje się, że taki wynik w kraju, w którym ok. 90% osób zostało ochrzczonych zgodnie z obrządkiem rzymskokatolickim, potwierdza obserwowane od kilku lat malejące zaufanie do samego Kościoła jako instytucji. W dobie „zaciskania pasa” część społeczeństwa nie chce dodatkowo wspomagać wspólnoty, która obecnie ma i tak duże przywileje w kwestiach prawno-finansowych.