Sondaż okołowyborczy - 19/11/2012

 • Ugrupowania narodowe

  Proszę powiedzieć czy gdyby w wyborach startowała koalicja ugrupowań takich jak ONR (Obóz Narodowo-Radykalny) i Młodzieży Wszechpolskiej to czy brał(a)by Pan(i) pod uwagę możliwość głosowania na te ugrupowaniaenia?
  • Zdecydowanie nie (odrzucam możliwość zagłosowania na ONR \ MW)
  • Raczej nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak (dopuszczam możliwość zagłosowania na ONR \ MW)
  • Nie wiem \ trudno powiedzieć
 • Wojciech Hołdakowski

  Nastroje się radykalizują

  Obchody kolejnej rocznicy Święta Niepodległości były jak co roku okazją do demonstracji ugrupowań radykalnych, zwłaszcza prawicowych. Marsz niepodległości organizowany przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo Radykalny zgromadził 11 listopada tysiące demonstrujących, ale w tym roku przebiegł stosunkowo spokojnie.

  Zapytaliśmy Polaków czy byliby skłonni poprzeć w wyborach ugrupowania skrajnie prawicowe - potencjał wyborczy dla takich poglądów jest stosunkowo duży - 16% badanych nie odrzuca możliwości zagłosowania na skrajną prawicę. Czy jednak te deklaracje mają rzeczywistą szansę zrealizować się podczas wyborów?