Sondaż okołowyborczy - 09/12/2012

 • Nastroje przed nadchodzącym rokiem 2013

  Jaki ogólnie będzie Pana(i) zdaniem rok 2013 w porównaniu z 2012?
  • Znacznie Gorszy
  • Trochę Gorszy
  • Taki sam
  • Trochę Lepszy
  • Znacznie Lepszy
  • nie wiem\trudno powiedzieć
 • Michał Kluczek

  Jaki będzie rok 2013?

  W listopadzie 2011 roku Polacy, zapytani o obawy związane z nadchodzącym kryzysem, nie byli optymistami i przede wszystkim wspominali o perspektywie podwyżek cen, obniżenia poziomu życia oraz utraty pracy. Dziś możemy powiedzieć, że te obawy były zasadne.

  W tym roku dużo mówiło się o perspektywie rozpadu strefy Euro oraz obniżeniu ratingów dla największych gospodarek Europy i Świata. W Polsce w 2012 roku, mimo nie najgorszego początku, gospodarka zdecydowanie wyhamowała, bezrobocie w naszym kraju wzrosło, a rząd wciąż szuka dalszych oszczędności. Na dodatek specjaliści nie przewidują szybkiej poprawy tej sytuacji.

  Wydaje się, że te fakty znacznie wpływają na spojrzenie Polaków na przyszły rok. Ponad połowa z nich twierdzi, że będzie on gorszy od 2012 roku (57%), a jedynie 28% ankietowanych jest przeciwnego zdania, twierdząc, że będzie on lepszy od poprzedniego. Pozostałe osoby uważają, że będzie on taki sam (19%) lub nie potrafią ocenić (6%).

  Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem opinie społeczeństwa się nie potwierdzą i nowy rok 2013 będzie przynajmniej nie gorszy niż poprzedni.