Sondaż okołowyborczy - 10/09/2013

 • Akceptacja dla protestów związkowców

  Jutro w Warszawie mają się rozpocząć protesty związkowców. Jaka jest Pana (i) opinia na temat tych protestów?
  • Jestem zdecydowanie przeciw protestom związkowców
  • Jestem raczej przeciw protestom związkowców
  • Raczej popieram protesty związkowców
  • Zdecydowanie popieram protesty związkowców
  • Nie wiem \ trudno powiedzieć
 • Wojciech Hołdakowski

  Czy akceptujemy protesty związkowców?

  Na 11 września związki zawodowe pod przewodnictwem NSZZ Solidarność zapowiedziały protesty i demonstracje w Warszawie, mówi się nawet o strajku generalnym. Związki zawodowe argumentują swój protest tym, że nie są w stanie konstruktywnie rozmawiać z Rządem nt praw pracowników na posiedzeniach Komisji Trójstronnej (oczekują wycofania się Rządu z planowanych zmian w kodeksie pracy, w tym planów przedłużenia  maksymalnie do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy, żądają także dymisji ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza).
  Co może być zaskakujące Polacy w większości popierają protesty związkowców (blisko 60%), mimo zapowiedzi że mogą one przybrać gwałtowny charakter i że może dojść do paraliżu stolicy.
  Wydaje się że w połowie drugiej kadencji wyczerpuje się kredyt zaufania jakim przed długie miesiące cieszyła się rządząca Platforma Obywatelska.