Sondaże okołowyborcze - 06/03/2014

 • Poczucie zagrożenia ze strony Rosji

  A czy Pana(i) zdaniem polityka zagraniczna Rosji zagraża Polsce?
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
  • Nie wiem \ trudno powiedzieć
 • Gotowość polskiej armii

  Czy według Pana(i) polska armia jest przygotowana na ewentualny konflikt zbrojny w naszej części Europy?
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
  • Nie wiem \ trudno powiedzieć
 • Wojciech Hołdakowski

  Boimy się Rosji

  Dynamika wydarzeń na Ukrainie jest w ostatnich tygodniach bardzo duża - każdy dzień przynosi nowe, istotne wydarzenia.
  Od kilkunastu dni koncentrujemy swoją uwagę na Krymie gdzie Rosja podejmuje systematyczne działania zmierzające do zbrojnego zajęcia i podporządkowania sobie tego regionu Ukrainy. Działania te prowadzone są z naruszeniem prawa miedzynarodowego i mimo protestów zdecydowanej większości krajów zachodnich. To pierwsza taka sytuacja po II woje światowej w której doszło do poważnych naruszeń traktatów międzynarodowych skutkujących potencjalną zmianą granic. 
  Ekspansywna polityka Rosji postawiła w stan gotowości także struktury militarne wielu krajów w regionie w tym także państw członkowskich NATO - doszło już nawet do konkretnych działań, jak choćby wzmocnienie sił powietrznych Polski i państw nadbałtyckich amerykańskimi samolotami F16.
  W tej sytuacji trudno się dziwić opinii publicznej, która w większości (59%) wyraża poczucie zagrożenia polityką zagraniczną prowadzoną przez Rosję. Jednoczesnie 2/3 badanych uważa że polska armia nie jest obecnie w wystarczającym stopniu przygotowana na ewentualny konflikt zbrojny w naszej części Europy. 

  Na co dzień, w czasach pokoju zapominamy o ważnych kwestiach związanych z obronnościa kraju, przywołane teraz powyższych wyników badań powinno dać nam sporo do myślenia.