O nas

Instytut badań rynku i opinii publicznej Millward Brown powstał w 1990 (wówczas jako SMG/KRC Poland). W ciągu ponad dwudziestu lat swojej działalności stał się największym ośrodkiem badań w Polsce i na całym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2000 roku SMG/KRC stał się członkiem globalnej sieci Millward Brown International (która jest częścią grupy badawczej Kantar i jednocześnie częścią medialnej grupy WPP) i funkcjonuje pod nazwą Millward Brown. Grupa MillwardBrown posiada 70 biur w 44 krajach świata i zatrudnia ponad 3000 badaczy i menagerów. W Europie MillwardBrown działa w 21 krajach.

W 2013 roku MillwardBrown zrealizował w Polsce ponad 1.3 mln wywiadów, z czego ponad 400 tys. techniką telefoniczną CATI. Obroty naszej firmy przekroczyły 100 mln zł w roku 2013.

Pracujemy w oparciu o sprawdzone, międzynarodowe metodologie, mając do dyspozycji profesjonalne laboratoria badawcze zlokalizowane w kluczowych miastach Polski oraz specjalistyczne, liczące bliko 300 stanowisk - studio badań CATI w dwóch lokalizacjach: Warszawa i Radom (ponad 600 ankieterów). Dysponujemy ogólnopolską siecią, liczącą ponad 1600 ankieterów terenowych, pracujących dla nas w 31 ośrodkach w całym kraju. W ich dyspozycji pozostaje ponad 1000 laptopów do realizacji badań.

Wykonujemy badania na zamówienie międzynarodowych koncernów, polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, agencji reklamowych, a także polskich i zagranicznych instytucji rządowych, mediów, organizacji pozarządowych i partii politycznych, oferując niestandardowe rozwiązania wypracowane na potrzeby naszych klientów. Uczestniczymy również w projektach zlecanych w ramach funduszy unijnych, miedzy innymi w Programach Operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programach Operacyjnych.

Najbardziej znane projekty prowadzone przez MillwardBrown to Target Group Index (studium konsumpcji marek i mediów), PBC (drugi co do wielkości w Europie system pomiaru czytelnictwa prasy), Radio Track (drugi co do wielkości w Europie system pomiaru słuchalności radia), CAPIBUS i CATIBUS (cykliczne badanie sondażowe prowadzone na reprezentatywnych próbach 1000 Polaków w wieku 15+ lat) oraz badania preferencji wyborczych.

MillwardBrown jest członkiem branżowych organizacji takich jak ESOMAR i OFBOR i stosuje w swojej pracy ich kodeksy i zalecenia. Corocznie poddajemy naszą pracę audytowi w ramach Programu Kontroli Jakości Prac Ankieterskich (PKJPA) oraz ISO20252 uzyskując certyfikat jakości w odniesieniu do wszystkich stosowanych technik badawczych, w tym także CATI. MillwardBrown  został jedenastokrotnie wyróżniony nagrodą rynku reklamowego „Impactor”, jako Najbardziej Podziwiany Instytut Badawczy Roku, a także nagrodą „Impactor” jako Instytut Badawczy Dekady.


Przy realizacji sondaży wyborczych współpracujemy z następującymi mediami:


Posiadamy też następujące certyfikaty jakości:

ISO 20252PKJPA